HAL EHWAL PELAJAR | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
» HAL EHWAL PELAJAR

HAL EHWAL PELAJAR

Pada hari ini, Kolej Sri Rajang merupakan satu-satunya kolej kediaman pelajar di UPM Kampus Bintulu Sarawak. Ianya boleh memuatkan seramai 2019 orang pelajar. Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bertanggungjawab untuk menguruskan kurikulum berkredit dan persatuan pelajar di UPMKB. Selain itu, kebajikan pelajar turut dijaga dengan memperkenalkan khidmat bantuan pelajar melalui kaunseling, pemberian zakat dan projek free shop @ UPMKB.

B1611492302