DOKUMEN | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
» DOKUMEN

DOKUMEN

MANUAL PUTRABLAST
1
User Manual (Lecturer)
2
User Manual (Student)

MANUAL PENGGUNA (STUDENT'S UPM-ID ACTIVATION)
3
Pengaktifan UPM-ID Pelajar

KADAR SEWAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN UPMKB
4
Kadar Sewaan Kemudahan Dan Peralatan UPMKB

RESEARCH OF ACADEMICS UPMKB
5
Research of Academics UPMKB

KADAR YURAN PENGAJIAN
6
Kadar Yuran Pengajian Bacelor
7
Kadar Yuran Pengajian Program Diploma
8
Kadar Yuran Pengajian Persediaan Diploma

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ
9
Akta 30
10
Auku Kolej

SISTEM MERIT UNTUK KELAYAKAN MENGINAP DI KOLEJ
11
Sistem Merit Demerit Kolej

JOMPAY
12
Bayaran Yuran Pengajian Melalui JomPAY

Program Buku Hijau AFS2001
13
Modul SIRI 1
14
Modul SIRI 2
15
Modul SIRI 3
16
Modul SIRI 4
17
Modul SIRI 5
18
Modul SIRI 6

FEES PAYMENT USING JOMPAY
19
Bayaran Yuran Pengajian Melalui JOMPAY

Kokurikulum Program Diploma 2 tahun
20
Kurikulum Program Diploma 2 Tahun

NOTA-NOTA KURSUS
21
Kursus Asas Pengurusan Kewangan
22
Bengkel Penulisan Artikel
23
Taklimat Proses Permohonan Ke Luar Negara (Rasmi Dan Tidak Rasmi) Melalui Sistem Permohonan Luar Negara (SPLN) UPM
24
Biosafety & Biosecurity in UPMKB 2018-1
25
Kursus Refesher SW - Klinikal 2019
26
Kursus Refresher UPM 2019 - SW Kimia Dan Racun
27
Kursus Refresher UPM 2019 E-Waste
28
Taklimat Kesedaran Dan Pengukuhan Pelaksanaan ISO Di UPM Kampus Bintulu 25 Feb 2019
29
Pengurusan Diri Berkualiti 21 Feb 2019
30
Transformasi Kecemerlangan - Keluar Dari Zon Selesa

Slide Template Powerpoint UPMKB
31
Slide Template Powerpoint UPMKB

BORANG PERMOHONAN PAS PENGAJIAN
32
Maklumat Pegawai Dagang ( DP11)
33
Maklumat Tanggungan ( DP11A)

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA/NEGARA KETIGA ATAS URUSAN
34
Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian

WRITING CELLS PROJECT
35
Writing Cells Project

Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)
36
Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)

NOTA TAKLIMAT PENGURUSAN ASET DAN IVENTORI
37
Nota Taklimat Pengurusan Aset Dan Iventori

PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH DAN PIAGAM PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
38
Piagam Pelanggan Prasiswazah
39
Piagam Pelanggan P&I

SLAID PROMOSI RINGKAS BERKAITAN UPM
40
Slaid Promosi Ringkas Berkaitan UPM

PELAN STRATEGIK UPMKB 2019-2023
41
Pelan Strategik UPMKB 2019-2023

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHANTAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
42
Borang Permohonan Kemudahan tambang Mengunjungi Wilayah Asal

TAKLIMAT PENTADBIRAN KONTRAK
43
Perolehan Bebas Rasuah Aspirasi Kita
44
Pengurusan Kontrak Perolehan 01.10.19
45
Isu Isu Perolehan

PROSPEKTUS UPM
46
Prospektus UPM 2016-2017
47
Prospektus UPM 2018-2019
48
Prospektus UPM 2020-21

PROGRAM PUTRA SARJANA 2020 - 2021 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
49
Program Putra Sarjana 2020-2021

Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB
50
Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB

PANDUAN PENGGUNAAN DAN AKTIVITI DI MAKMAL UPMKB
51
Panduan Penggunaan Dan Aktiviti Di Makmal UPMKB

PANDUAN eDAFTAR
52
Panduan eDAFTAR

PANDUAN PEMBELAJARAN SECARA MAYA @UPMKB
53
Panduan Pembelajaran Secara Maya @UPMKB

KSR- KEMUDAHAN BILIK/DEWAN YANG BOLEH DISEWA
54
Kadar Sewaan Kemudahan Bilik dan Dewan yang boleh disewa

PUTRA STEM@UPMKB
55
Buku Putra STEM@UPMKB (Edisi 1)

INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN AND RENEWABLE ENERGY 2020 (GREEN2020)
56
GREEN2020 e-Proceeding

SENARAI BIDANG PENGAJIAN SISWAZAH TERKINI DAN BIDANG SISWAZAH UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK
57
SENARAI BIDANG PENGAJIAN SISWAZAH TERKINI DAN BIDANG SISWAZAH UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK

KAPASITI BILIK KULIAH DAN DEWAN KULIAH UPM KAMPUS BINTULU
58
KAPASITI BILIK KULIAH DAN DEWAN KULIAH UPM KAMPUS BINTULU

DATA GERAN DAN PENERBITAN 2018 - 2020
59
Geran Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan
60
Geran Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains
61
Penerbitan Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan
62
Penerbitan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains

PENGGUNAAN LOGO SAMBUTAN PERAYAAN JUBLI EMAS UPM SEMPENA 50 TAHUN UPM
63
Logo 50 Tahun UPM
64
Kedudukan Dan Saiz Logo Jubli Emas
65
Contoh Templat Kepala Surat Rasmi
66
Contoh Templat Kad Nama Rasmi
67
Poster 50 Tahun
68
Contoh Penggunaan / Susunan Logo Upm Dan Logo Sambutan Jubli Emas Upm Pada Poster Penganjuran

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) UPM
69
RISALAH PROGRAM PJJ UPM

BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PEGAWAI/AGENSI LUAR TAHUN 2021-2022
70
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (STAF)
71
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (PELAJAR)
72
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (AGENSI LUAR)

PROGRAM PENGAJIAN UPMKB 2021
73
PROGRAM PENGAJIAN UPMKB 2021

MAKLUMAT JABATAN AKADEMIK UPMKB
74
Jabatan Sains Tanaman, FSPH
75
Jabatan Sains Perhutanan, FSPH
76
Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan, FSPH
77
Jabatan Sains dan Teknologi, FKPS
78
Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan, FKPS

REKA BENTUK LATAR BELAKANG VIRTUAL UPMKB
79
REKA BENTUK LATAR BELAKANG VIRTUAL UPMKB

PERISIAN MICROSOFT 365 & MICROSOFT TEAMS
80
Panduan Muat Turun M365 dan MTeams (Staf UPM)
81
Panduan Muat Turun M365 dan MTeams (Pelajar UPM)

PENTADBIRAN KOLEJ
82
AUKU
83
Sistem Merit

KADAR SEWAAN BILIK PELAJAR TERBARU
84
KADAR SEWAAN BILIK PELAJAR TERBARU

PENGAJIAN PRASISWAZAH
85
Bacelor Sains Bioindustri dengan Kepujian
86
Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian
87
Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
88
Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)
89
Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian
90
Diploma Pertanian
91
Diploma Perhutanan
92
Diploma Perikanan
93
Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
94
Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
95
Diploma Perniagaantani
96
Diploma Kejuruteraan Teknologi Pertanian
97
Diploma Sains Komputer
98
Diploma Pembangunan Manusia
99
Diploma Pengurusan Perniagaan
100
Program Persediaan Diploma Sains
101
Program Asas Diploma

ARC2021 E-PROCEEDING
102
ARC2021 E-PROCEEDING

IRANDAU2021 E-PROCEEDING
103
IRANDAU2021 E-PROCEEDING

e-BOOK FORMULA 8B URUS STRES DI UNIVERSITI
104
FORMULA 8B URUS STRES DI UNIVERSITI

PSAF2021 e-PROSIDING
105
PSAF2021 e-PROSIDING

Borang Permohonan Pas Pelajar
106
Borang Permohonan Pas Pelajar

BROSUR PENGAJIAN PRASISWAZAH
107
Program Pengajian Bacelor
108
Program Pengajian Diploma/Persediaan Diploma

BORANG DALAMAN KOLEJ SRI RAJANG
109
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR
110
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ
111
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR
112
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN SEMASA CUTI SEMESTER
113
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN PINJAMAN PERALATAN
114
BORANG RAYUAN TINGGAL DI KOLEJ
115
BORANG PERMOHONAN BERMALAM DI LUAR
116
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH
117
PERMOHONAN LESEN ELEKTRIK
118
SURAT AKU JANJI
119
BORANG PERMOHONAN PENYIMPANAN BARANG DALAM STOR BLOK
120
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR
121
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM
122
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR
123
TEMPLATE TREND ANALISIS PROGRAM.AKTIVITI PELAJAR (KEMASKINI 13.08.2021)
124
BORANG PERMOHONAN FELO
125
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ
126
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS
127
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PELAJAR
128
BUKU REKOD AKTIVITI PELAJAR

PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
129
BORANG PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

THE CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (COSAFS2022)
130
COSAFS2022 Programme and Abstract Book

BROSUR PENGAJIAN PRASISWAZAH
131
Pengajian Bacelor
132
Pengajian Diploma

TRIBUN PUTRA(R) EDISI 110 | OKTOBER - DISEMBER 2022
133
MEMPERKASA UPMKB SEBAGAI HAB PENYELIDIKAN PERHUTANAN DAN PERTANIAN DALAM PETA PENDIDIKAN KEPULAUAN BORNEO
134
Emerging contaminants, a silent threat

e-BOOK PENGURUSAN STRES:TERAPI KETAWA
135
e-BOOK PENGURUSAN STRES:TERAPI KETAWA

B U L L E T I N INSTITUT EKOSAINS BORNEO
136
Volume 1, Issue 1, 2021
137
Volume 2, Issue 1, 2023
138
Volume 2, Issue 2, 2023

KALENDER AKADEMIK 2023/2024
139
PROGRAM DIPLOMA/PERSEDIAAN DIPLOMA
140
PROGRAM BACELOR

e-BOOK
141
MODUL PEMBANGUNAN KOMUNITI: KEIBUBAPAAN
142
#PUTRA PARENTING KIT- NOTA PAPA & MAMA OHSEM!
143
MODUL PEMBANGUNAN KOMUNITI: KANAK-KANAK
144
#PUTRA KIDS ACTIVITY BOOK- BUKU AKTIVITI KANAK-KANAK

TEMPLAT UPMKB
145
LOGO UPMKB (DARK BACKGROUND)
146
LOGO UPMKB (LIGHT BACKGROUND)
147
TEMPLATE SLAID UPMKB

MBA@UPMKB
148
BROSUR MBA@UPMKB
149
LIST OF COURSES AND STUDY SCHEME MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

KADAR SEWAAN FASILITI SUKAN UPMKB BAHARU
150
KADAR SEWAAN FASILITI SUKAN UPMKB BAHARU

PELAWAAN PENAJAAN BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024
151
PENAJAAN BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024

CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (COSAFS2024)
152
COSAFS2024 - BROCHURE

PENAJAAN BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024
153
BORANG BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024

MASTER KEUSAHAWANAN (SECARA KERJA KURSUS) @UPMKB
154
MASTER KEUSAHAWANAN (SECARA KERJA KURSUS) @UPMKB
155
LIST OF COURSES MASTER OF ENTREPRENEURSHIP@UPMKB
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK

Jalan Nyabau,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
SXDEKA7~