DOCUMENT | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS
» DOCUMENT

DOCUMENT

MANUAL PUTRABLAST
1
User Manual (Lecturer)
2
User Manual (Student)

MANUAL PENGGUNA (STUDENT'S UPM-ID ACTIVATION)
3
Pengaktifan UPM-ID Pelajar

KADAR SEWAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN UPMKB
4
Kadar Sewaan Kemudahan Dan Peralatan UPMKB

RESEARCH OF ACADEMICS UPMKB
5
Research of Academics UPMKB

KADAR YURAN PENGAJIAN
6
Kadar Yuran Pengajian Bacelor
7
Kadar Yuran Pengajian Program Diploma
8
Kadar Yuran Pengajian Persediaan Diploma
9
Kadar Yuran Pengajian Bacelor BI
10
Kadar Yuran Pengajian Program Diploma BI
11
Kadar Yuran Pengajian Persediaan Diploma BI

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ
12
Akta 30
13
Auku Kolej

SISTEM MERIT UNTUK KELAYAKAN MENGINAP DI KOLEJ
14
Sistem Merit Demerit Kolej

IKLAN JAWATAN PENSYARAH GRED DS51
15
IKLAN JAWATAN PENSYARAH
16
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

JOMPAY
17
Bayaran Yuran Pengajian Melalui JomPAY

Program Buku Hijau AFS2001
18
Modul SIRI 1
19
Modul SIRI 2
20
Modul SIRI 3
21
Modul SIRI 4
22
Modul SIRI 5
23
Modul SIRI 6

FEES PAYMENT USING JOMPAY
24
Fees Payment Using JOMPAY

2 Years Diploma Program Curriculum
25
2 Years Diploma Program Curriculum

NOTA-NOTA KURSUS
26
Kursus Asas Pengurusan Kewangan
27
Bengkel Penulisan Artikel
28
Taklimat Proses Permohonan Ke Luar Negara (Rasmi Dan Tidak Rasmi) Melalui Sistem Permohonan Luar Negara (SPLN) UPM
29
Biosafety & Biosecurity in UPMKB 2018-1
30
Kursus Refesher SW - Klinikal 2019
31
Kursus Refresher UPM 2019 - SW Kimia Dan Racun
32
Kursus Refresher UPM 2019 E-Waste
33
Taklimat Kesedaran Dan Pengukuhan Pelaksanaan ISO Di UPM Kampus Bintulu 25 Feb 2019
34
Pengurusan Diri Berkualiti 21 Feb 2019
35
Transformasi Kecemerlangan - Keluar Dari Zon Selesa

International Conference on Social Sciences and Humanities 2019
36
e-Proceeding ICOSSH2019

Slide Template Powerpoint UPMKB
37
Slide Template Powerpoint UPMKB

BORANG PERMOHONAN PAS PENGAJIAN
38
Expatriate Information ( DP11)
39
Dependant Information ( DP11A)

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA/NEGARA KETIGA ATAS URUSAN
40
Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian

WRITING CELLS PROJECT
41
Writing Cells Project

Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)
42
Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)

Kalendar Akademik Program Bacelor 2020/2021
43
Kalendar Akademik Program Bacelor 2019/2020

NOTA TAKLIMAT PENGURUSAN ASET DAN IVENTORI
44
Nota Taklimat Pengurusan Aset Dan Iventori

PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH DAN PIAGAM PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
45
Piagam Pelanggan Prasiswazah
46
Piagam Pelanggan P&I

SLAID PROMOSI RINGKAS BERKAITAN UPM
47
Slaid Promosi Ringkas Berkaitan UPM

STRATEGIC PLAN OF UPMKB 2019-2023
48
Pelan Strategik UPMKB 2019-2023

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHANTAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
49
Borang Permohonan Kemudahan tambang Mengunjungi Wilayah Asal

TAKLIMAT PENTADBIRAN KONTRAK
50
Perolehan Bebas Rasuah Aspirasi Kita
51
Pengurusan Kontrak Perolehan 01.10.19
52
Isu Isu Perolehan

PROSPEKTUS UPM
53
Prospektus UPM 2016-2017
54
Prospektus UPM 2018-2019

PROGRAM PUTRA SARJANA 2020 - 2021 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
55
Program Putra Sarjana 2020-2021

UPMKB2020 MAIN PRIORITIES
56
UPMKB2020 Main Priorities

PEMBELAJARAN SECARA MAYA ONLINE BAGI PROGRAM DIPLOMA, BACELOR DAN PASCASISWAZAH UPMKB
57
Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Maya (Online) Bagi Program Diploma, Bacelor Dan Pascasiswazah UPMKB

Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB
58
Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB

PANDUAN PENGGUNAAN DAN AKTIVITI DI MAKMAL UPMKB
59
Panduan Penggunaan Dan Aktiviti Di Makmal UPMKB

PANDUAN eDAFTAR
60
Panduan eDAFTAR

KALENDAR AKADEMIK PROGRAM BACELOR 2020/2021
61
Kalendar Akademik Program Bacelor 2020/2021

KALENDAR AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA/PRA DIPLOMA 2020/2021
62
Kalendar Akademik Program Diploma/Pra Diploma 2020/2021

PANDUAN PEMBELAJARAN SECARA MAYA @UPMKB
63
Panduan Pembelajaran Secara Maya @UPMKB

PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU AMBILAN BACELOR SESI AKADEMIK 2020/2021
64
Taklimat Program
65
QR - Code Program Minggu Perkasa Putra Sesi Akademik 2020/2021 (Ambilan Bacelor)
66
Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Pelajar Baharu (Ambilan Bacelor) Sesi Akademik 2020/2021
67
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Akademik
68
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar
69
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Pembangunan Bakat dan Kemahiran Insaniah
70
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Perpustakaan
71
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Teknologi Maklumat
72
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Keselamatan
73
Perkhidmatan Sokongan - Bahagian Kesihatan Pelajar

KSR- KEMUDAHAN BILIK/DEWAN YANG BOLEH DISEWA
74
Kadar Sewaan Kemudahan Bilik dan Dewan yang boleh disewa

BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN MENGIKUTI PROGRAM PRASISWAZAH DI UPMKB
75
Borang Permohonan Kemasukan Mengikuti Program Prasiswazah di UPMKB

PUTRA STEM@UPMKB
76
Buku Putra STEM@UPMKB (Edisi 1)

PEMAKLUMAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR BAHARU SESI AKADEMIK 2020/2021
77
EDARAN DALAMAN PEMAKLUMAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR BAHARU

INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN AND RENEWABLE ENERGY 2020 (GREEN2020)
78
GREEN2020 e-Proceeding

EDARAN DALAMAN PEMAKLUMAN PELAKSANAAN KULIAH SECARA BERSEMUKA BAGI PELAJAR DIPLOMA/PRA DIPLOMA UPMKB
79
EDARAN DALAMAN PEMAKLUMAN PELAKSANAAN KULIAH SECARA BERSEMUKA BAGI PELAJAR DIPLOMA DAN PERSEDIAAN DIPLOMA SAINS UPMKB
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS

P.O Box 396, Nyabau Road,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
B1603814376