Pengurusan Stres:Terapi Ketawa E-Book | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS
» STUDENT AFFAIRS » e-BOOK » Pengurusan Stres:Terapi Ketawa e-Book

Pengurusan Stres:Terapi Ketawa e-Book

Hak cipta Seksyen Kaunseling dan Kebajikan Pelajar 2023 Keluaran Pertama 2023 Hak cipta terpelihara. Pembaca TIDAK DIBENARKAN MENYEBAR, MENGELUAR ulang mana-mana bahagian penulisan ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau apa sahaja KECUALI bagi TUJUAN PENDIDIKAN SAHAJA tanpa melibatkan keuntungan. Penulis juga tidak menjamin apa yang terkandung adalah sesuai untuk pembaca namun semua isi kandungan adalah melalui pengalaman serta kepakaran penulis sendiri.

Diterbitkan oleh:
Seksyen Kaunseling dan Kebajikan Pelajar, UPMKB
086-855657
kaunselor.btu@upm.edu.my

Hairunisah Abdul Rahman / Muhammad Abdul Rahim / Habib / Kamil
Latif, 2023

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

PENGURUSAN STRES: TERAPI KETAWA/ HAIRUNISAH ABDUL RAHMAN /
MUHAMMAD ABDUL RAHIM HABIB / KAMIL LATIF
Mode of access : Internet
e ISBN 978-629-98110-0-8

Untuk Muat Turun >> DISINI

Updated:: 31/05/2023 [lanz]

MEDIA SHARING

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS

Nyabau Road,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
WXFbJAD~