DOCUMENT | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS
» DOCUMENT

DOCUMENT

MANUAL PUTRABLAST
1
User Manual (Lecturer)
2
User Manual (Student)

MANUAL PENGGUNA (STUDENT'S UPM-ID ACTIVATION)
3
Pengaktifan UPM-ID Pelajar

KADAR SEWAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN UPMKB
4
Kadar Sewaan Kemudahan Dan Peralatan UPMKB

RESEARCH OF ACADEMICS UPMKB
5
Research of Academics UPMKB

KADAR YURAN PENGAJIAN
6
Kadar Yuran Pengajian Bacelor
7
Kadar Yuran Pengajian Program Diploma
8
Kadar Yuran Pengajian Persediaan Diploma

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ
9
Akta 30
10
Auku Kolej

SISTEM MERIT UNTUK KELAYAKAN MENGINAP DI KOLEJ
11
Sistem Merit Demerit Kolej

IKLAN JAWATAN PENSYARAH GRED DS51
12
IKLAN JAWATAN PENSYARAH GRED DS51
13
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

JOMPAY
14
Bayaran Yuran Pengajian Melalui JomPAY

Program Buku Hijau AFS2001
15
Modul SIRI 1
16
Modul SIRI 2
17
Modul SIRI 3
18
Modul SIRI 4
19
Modul SIRI 5
20
Modul SIRI 6

FEES PAYMENT USING JOMPAY
21
Fees Payment Using JOMPAY

2 Years Diploma Program Curriculum
22
2 Years Diploma Program Curriculum

NOTA-NOTA KURSUS
23
Kursus Asas Pengurusan Kewangan
24
Bengkel Penulisan Artikel
25
Taklimat Proses Permohonan Ke Luar Negara (Rasmi Dan Tidak Rasmi) Melalui Sistem Permohonan Luar Negara (SPLN) UPM
26
Biosafety & Biosecurity in UPMKB 2018-1
27
Kursus Refesher SW - Klinikal 2019
28
Kursus Refresher UPM 2019 - SW Kimia Dan Racun
29
Kursus Refresher UPM 2019 E-Waste
30
Taklimat Kesedaran Dan Pengukuhan Pelaksanaan ISO Di UPM Kampus Bintulu 25 Feb 2019
31
Pengurusan Diri Berkualiti 21 Feb 2019
32
Transformasi Kecemerlangan - Keluar Dari Zon Selesa

Slide Template Powerpoint UPMKB
33
Slide Template Powerpoint UPMKB

BORANG PERMOHONAN PAS PENGAJIAN
34
Expatriate Information ( DP11)
35
Dependant Information ( DP11A)

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA/NEGARA KETIGA ATAS URUSAN
36
Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian

WRITING CELLS PROJECT
37
Writing Cells Project

Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)
38
Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)

NOTA TAKLIMAT PENGURUSAN ASET DAN IVENTORI
39
Nota Taklimat Pengurusan Aset Dan Iventori

PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH DAN PIAGAM PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
40
Piagam Pelanggan Prasiswazah
41
Piagam Pelanggan P&I

SLAID PROMOSI RINGKAS BERKAITAN UPM
42
Slaid Promosi Ringkas Berkaitan UPM

STRATEGIC PLAN OF UPMKB 2019-2023
43
Pelan Strategik UPMKB 2019-2023

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHANTAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
44
Borang Permohonan Kemudahan tambang Mengunjungi Wilayah Asal

TAKLIMAT PENTADBIRAN KONTRAK
45
Perolehan Bebas Rasuah Aspirasi Kita
46
Pengurusan Kontrak Perolehan 01.10.19
47
Isu Isu Perolehan

PROSPEKTUS UPM
48
Prospektus UPM 2016-2017
49
Prospektus UPM 2018-2019
50
Prospektus UPM 2020-21

PROGRAM PUTRA SARJANA 2020 - 2021 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
51
Program Putra Sarjana 2020-2021

Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB
52
Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB

PANDUAN PENGGUNAAN DAN AKTIVITI DI MAKMAL UPMKB
53
Panduan Penggunaan Dan Aktiviti Di Makmal UPMKB

PANDUAN eDAFTAR
54
Panduan eDAFTAR

PANDUAN PEMBELAJARAN SECARA MAYA @UPMKB
55
Panduan Pembelajaran Secara Maya @UPMKB

KSR- KEMUDAHAN BILIK/DEWAN YANG BOLEH DISEWA
56
Kadar Sewaan Kemudahan Bilik dan Dewan yang boleh disewa

PUTRA STEM@UPMKB
57
Buku Putra STEM@UPMKB (Edisi 1)

INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN AND RENEWABLE ENERGY 2020 (GREEN2020)
58
GREEN2020 e-Proceeding

SENARAI BIDANG PENGAJIAN SISWAZAH TERKINI DAN BIDANG SISWAZAH UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK
59
SENARAI BIDANG PENGAJIAN SISWAZAH TERKINI DAN BIDANG SISWAZAH UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK

KAPASITI BILIK KULIAH DAN DEWAN KULIAH UPM KAMPUS BINTULU
60
KAPASITI BILIK KULIAH DAN DEWAN KULIAH UPM KAMPUS BINTULU

DATA GERAN DAN PENERBITAN 2018 - 2020
61
Geran Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan
62
Geran Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains
63
Penerbitan Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan
64
Penerbitan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains

PENGGUNAAN LOGO SAMBUTAN PERAYAAN JUBLI EMAS UPM SEMPENA 50 TAHUN UPM
65
Logo 50 Tahun UPM
66
Kedudukan Dan Saiz Logo Jubli Emas
67
Contoh Templat Kepala Surat Rasmi
68
Contoh Templat Kad Nama Rasmi
69
Poster 50 Tahun
70
Contoh Penggunaan / Susunan Logo Upm Dan Logo Sambutan Jubli Emas Upm Pada Poster Penganjuran

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) UPM
71
RISALAH PROGRAM PJJ UPM

BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PEGAWAI/AGENSI LUAR TAHUN 2021-2022
72
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (STAF)
73
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (PELAJAR)
74
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (AGENSI LUAR)

PROGRAM PENGAJIAN UPMKB 2021
75
PROGRAM PENGAJIAN UPMKB 2021

MAKLUMAT JABATAN AKADEMIK UPMKB
76
Jabatan Sains Tanaman, FSPH
77
Jabatan Sains Perhutanan, FSPH
78
Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan, FSPH
79
Jabatan Sains dan Teknologi, FKPS
80
Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan, FKPS

REKA BENTUK LATAR BELAKANG VIRTUAL UPMKB
81
REKA BENTUK LATAR BELAKANG VIRTUAL UPMKB

PERISIAN MICROSOFT 365 & MICROSOFT TEAMS
82
Panduan Muat Turun M365 dan MTeams (Staf UPM)
83
Panduan Muat Turun M365 dan MTeams (Pelajar UPM)

COLLEGE ADMINISTRATION
84
AUKU
85
Merit system

KADAR SEWAAN BILIK PELAJAR TERBARU
86
KADAR SEWAAN BILIK PELAJAR TERBARU

PENGAJIAN PRASISWAZAH
87
Bachelor of Bioindustry Science with Honours
88
Bachelor of Forestry Science with Honours
89
Bachelor of Science in Aquaculture with Honours
90
Bachelor Of Human Development Science with Management (Honours)
91
Bachelor of Science Honours In Industrial Chemistry
92
Diploma in Agriculture
93
Diploma in Forestry
94
Diploma in Fisheries
95
Diploma in Food Estate Management
96
Diploma In Animal Health and Husbandry
97
Diploma in Agribusiness
98
Diploma in Agricultural Engineering Technology
99
Diploma in Computer Science
100
Diploma in Human Development
101
Diploma Pengurusan Perniagaan
102
Diploma Preparatory Science Programme

ARC2021 E-PROCEEDING
103
ARC2021 E-PROCEEDING

IRANDAU2021 E-PROCEEDING
104
IRANDAU2021 E-PROCEEDING

e-BOOK FORMULA 8B URUS STRES DI UNIVERSITI
105
FORMULA 8B URUS STRES DI UNIVERSITI

PSAF2021 e-PROSIDING
106
PSAF2021 e-PROSIDING

Borang Permohonan Pas Pelajar
107
Borang Permohonan Pas Pelajar

BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2022
108
Borang Biasiswa KursiTok Nan Tahun 2022

BROSUR PENGAJIAN PRASISWAZAH
109
Program Pengajian Bacelor
110
Program Pengajian Diploma/Persediaan Diploma

BORANG DALAMAN KOLEJ SRI RAJANG
111
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR
112
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ
113
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR
114
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN SEMASA CUTI SEMESTER
115
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN PINJAMAN PERALATAN
116
BORANG RAYUAN TINGGAL DI KOLEJ
117
BORANG PERMOHONAN BERMALAM DI LUAR
118
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH
119
PERMOHONAN LESEN ELEKTRIK
120
SURAT AKU JANJI
121
BORANG PERMOHONAN PENYIMPANAN BARANG DALAM STOR BLOK
122
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR
123
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM
124
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR
125
TEMPLATE TREND ANALISIS PROGRAM.AKTIVITI PELAJAR (KEMASKINI 13.08.2021)
126
BORANG PERMOHONAN FELO
127
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ
128
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS
129
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PELAJAR
130
BUKU REKOD AKTIVITI PELAJAR

KALENDER AKADEMIK 2022/2023
131
PROGRAM DIPLOMA DAN PERSEDIAAN DIPLOMA
132
PROGRAM BACELOR

PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
133
BORANG PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

THE CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (COSAFS2022)
134
COSAFS2022 Programme and Abstract Book

BROSUR PENGAJIAN PRASISWAZAH
135
Pengajian Bacelor
136
Pengajian Diploma

TRIBUN PUTRA(R) EDISI 110 | OKTOBER - DISEMBER 2022
137
MEMPERKASA UPMKB SEBAGAI HAB PENYELIDIKAN PERHUTANAN DAN PERTANIAN DALAM PETA PENDIDIKAN KEPULAUAN BORNEO
138
Emerging contaminants, a silent threat

KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN 2023
139
e-BOOK KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN 2023

e-BOOK PENGURUSAN STRES:TERAPI KETAWA
140
e-BOOK PENGURUSAN STRES:TERAPI KETAWA

B U L L E T I N INSTITUT EKOSAINS BORNEO
141
Volume 1, Issue 1, 2021
142
Volume 2, Issue 1, 2023

KALENDER AKADEMIK 2023/2024
143
PROGRAM DIPLOMA/PERSEDIAAN DIPLOMA
144
PROGRAM BACELOR

e-BOOK
145
Modul Pembangunan Komuniti: Keibubapaan
146
#Putra Parenting Kit- Nota Papa & Mama Ohsem!
147
Modul Pembangunan Komuniti: Kanak-kanak
148
#Putra Kids Activity Book- Buku Aktiviti Kanak-kanak

MINGGU PERKASA PUTRA SESI AKADEMIK 2023/2024 (AMBILAN PROGRAM BACELOR)
149
TENTATIF PROGRAM MINGGU PERKASA PUTRA SESI AKADEMIK 2023/2024
150
BUKU PANDUAN MPP 2023/2024

UPMKB TEMPLATE
151
UPMKB LOGO (DARK BACKGROUND)
152
UPMKB LOGO (LIGHT BACKGROUND)
153
UPMKB SLIDE TEMPLATE
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS

Nyabau Road,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
WWJaKAR:10:40