DOCUMENT | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS
» DOCUMENT

DOCUMENT

MANUAL PUTRABLAST
1
User Manual (Lecturer)
2
User Manual (Student)

MANUAL PENGGUNA (STUDENT'S UPM-ID ACTIVATION)
3
Pengaktifan UPM-ID Pelajar

KADAR SEWAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN UPMKB
4
Kadar Sewaan Kemudahan Dan Peralatan UPMKB

RESEARCH OF ACADEMICS UPMKB
5
Research of Academics UPMKB

KADAR YURAN PENGAJIAN
6
Kadar Yuran Pengajian Bacelor
7
Kadar Yuran Pengajian Program Diploma
8
Kadar Yuran Pengajian Persediaan Diploma

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ
9
Akta 30
10
Auku Kolej

SISTEM MERIT UNTUK KELAYAKAN MENGINAP DI KOLEJ
11
Sistem Merit Demerit Kolej

JOMPAY
12
Bayaran Yuran Pengajian Melalui JomPAY

Program Buku Hijau AFS2001
13
Modul SIRI 1
14
Modul SIRI 2
15
Modul SIRI 3
16
Modul SIRI 4
17
Modul SIRI 5
18
Modul SIRI 6

FEES PAYMENT USING JOMPAY
19
Fees Payment Using JOMPAY

2 Years Diploma Program Curriculum
20
2 Years Diploma Program Curriculum

NOTA-NOTA KURSUS
21
Kursus Asas Pengurusan Kewangan
22
Bengkel Penulisan Artikel
23
Taklimat Proses Permohonan Ke Luar Negara (Rasmi Dan Tidak Rasmi) Melalui Sistem Permohonan Luar Negara (SPLN) UPM
24
Biosafety & Biosecurity in UPMKB 2018-1
25
Kursus Refesher SW - Klinikal 2019
26
Kursus Refresher UPM 2019 - SW Kimia Dan Racun
27
Kursus Refresher UPM 2019 E-Waste
28
Taklimat Kesedaran Dan Pengukuhan Pelaksanaan ISO Di UPM Kampus Bintulu 25 Feb 2019
29
Pengurusan Diri Berkualiti 21 Feb 2019
30
Transformasi Kecemerlangan - Keluar Dari Zon Selesa

Slide Template Powerpoint UPMKB
31
Slide Template Powerpoint UPMKB

BORANG PERMOHONAN PAS PENGAJIAN
32
Expatriate Information ( DP11)
33
Dependant Information ( DP11A)

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA/NEGARA KETIGA ATAS URUSAN
34
Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian

WRITING CELLS PROJECT
35
Writing Cells Project

Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)
36
Backup and Restore Your Course Content PutraBlast (For Academic Staff)

NOTA TAKLIMAT PENGURUSAN ASET DAN IVENTORI
37
Nota Taklimat Pengurusan Aset Dan Iventori

PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH DAN PIAGAM PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
38
Piagam Pelanggan Prasiswazah
39
Piagam Pelanggan P&I

SLAID PROMOSI RINGKAS BERKAITAN UPM
40
Slaid Promosi Ringkas Berkaitan UPM

STRATEGIC PLAN OF UPMKB 2019-2023
41
Pelan Strategik UPMKB 2019-2023

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHANTAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
42
Borang Permohonan Kemudahan tambang Mengunjungi Wilayah Asal

TAKLIMAT PENTADBIRAN KONTRAK
43
Perolehan Bebas Rasuah Aspirasi Kita
44
Pengurusan Kontrak Perolehan 01.10.19
45
Isu Isu Perolehan

PROSPEKTUS UPM
46
Prospektus UPM 2016-2017
47
Prospektus UPM 2018-2019
48
Prospektus UPM 2020-21

PROGRAM PUTRA SARJANA 2020 - 2021 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
49
Program Putra Sarjana 2020-2021

Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB
50
Garis Panduan Pencegahan Covid-19 Dan Kesinambungan Perkhidmatan UPMKB

PANDUAN PENGGUNAAN DAN AKTIVITI DI MAKMAL UPMKB
51
Panduan Penggunaan Dan Aktiviti Di Makmal UPMKB

PANDUAN eDAFTAR
52
Panduan eDAFTAR

PANDUAN PEMBELAJARAN SECARA MAYA @UPMKB
53
Panduan Pembelajaran Secara Maya @UPMKB

KSR- KEMUDAHAN BILIK/DEWAN YANG BOLEH DISEWA
54
Kadar Sewaan Kemudahan Bilik dan Dewan yang boleh disewa

PUTRA STEM@UPMKB
55
Buku Putra STEM@UPMKB (Edisi 1)

INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN AND RENEWABLE ENERGY 2020 (GREEN2020)
56
GREEN2020 e-Proceeding

SENARAI BIDANG PENGAJIAN SISWAZAH TERKINI DAN BIDANG SISWAZAH UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK
57
SENARAI BIDANG PENGAJIAN SISWAZAH TERKINI DAN BIDANG SISWAZAH UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK

KAPASITI BILIK KULIAH DAN DEWAN KULIAH UPM KAMPUS BINTULU
58
KAPASITI BILIK KULIAH DAN DEWAN KULIAH UPM KAMPUS BINTULU

DATA GERAN DAN PENERBITAN 2018 - 2020
59
Geran Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan
60
Geran Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains
61
Penerbitan Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan
62
Penerbitan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains

PENGGUNAAN LOGO SAMBUTAN PERAYAAN JUBLI EMAS UPM SEMPENA 50 TAHUN UPM
63
Logo 50 Tahun UPM
64
Kedudukan Dan Saiz Logo Jubli Emas
65
Contoh Templat Kepala Surat Rasmi
66
Contoh Templat Kad Nama Rasmi
67
Poster 50 Tahun
68
Contoh Penggunaan / Susunan Logo Upm Dan Logo Sambutan Jubli Emas Upm Pada Poster Penganjuran

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) UPM
69
RISALAH PROGRAM PJJ UPM

BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PEGAWAI/AGENSI LUAR TAHUN 2021-2022
70
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (STAF)
71
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (PELAJAR)
72
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN (AGENSI LUAR)

PROGRAM PENGAJIAN UPMKB 2021
73
PROGRAM PENGAJIAN UPMKB 2021

MAKLUMAT JABATAN AKADEMIK UPMKB
74
Jabatan Sains Tanaman, FSPH
75
Jabatan Sains Perhutanan, FSPH
76
Jabatan Sains Haiwan dan Perikanan, FSPH
77
Jabatan Sains dan Teknologi, FKPS
78
Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan, FKPS

REKA BENTUK LATAR BELAKANG VIRTUAL UPMKB
79
REKA BENTUK LATAR BELAKANG VIRTUAL UPMKB

PERISIAN MICROSOFT 365 & MICROSOFT TEAMS
80
Panduan Muat Turun M365 dan MTeams (Staf UPM)
81
Panduan Muat Turun M365 dan MTeams (Pelajar UPM)

COLLEGE ADMINISTRATION
82
AUKU
83
Merit system

KADAR SEWAAN BILIK PELAJAR TERBARU
84
KADAR SEWAAN BILIK PELAJAR TERBARU

PENGAJIAN PRASISWAZAH
85
Bachelor of Bioindustry Science with Honours
86
Bachelor of Forestry Science with Honours
87
Bachelor of Science in Aquaculture with Honours
88
Bachelor Of Human Development Science with Management (Honours)
89
Bachelor of Science Honours In Industrial Chemistry
90
Diploma in Agriculture
91
Diploma in Forestry
92
Diploma in Fisheries
93
Diploma in Food Estate Management
94
Diploma In Animal Health and Husbandry
95
Diploma in Agribusiness
96
Diploma in Agricultural Engineering Technology
97
Diploma in Computer Science
98
Diploma in Human Development
99
Diploma Pengurusan Perniagaan
100
Diploma Preparatory Science Programme
101
Program Asas Diploma

ARC2021 E-PROCEEDING
102
ARC2021 E-PROCEEDING

IRANDAU2021 E-PROCEEDING
103
IRANDAU2021 E-PROCEEDING

e-BOOK FORMULA 8B URUS STRES DI UNIVERSITI
104
FORMULA 8B URUS STRES DI UNIVERSITI

PSAF2021 e-PROSIDING
105
PSAF2021 e-PROSIDING

Borang Permohonan Pas Pelajar
106
Borang Permohonan Pas Pelajar

BROSUR PENGAJIAN PRASISWAZAH
107
Program Pengajian Bacelor
108
Program Pengajian Diploma/Persediaan Diploma

BORANG DALAMAN KOLEJ SRI RAJANG
109
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR
110
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ
111
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR
112
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN SEMASA CUTI SEMESTER
113
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN PINJAMAN PERALATAN
114
BORANG RAYUAN TINGGAL DI KOLEJ
115
BORANG PERMOHONAN BERMALAM DI LUAR
116
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH
117
PERMOHONAN LESEN ELEKTRIK
118
SURAT AKU JANJI
119
BORANG PERMOHONAN PENYIMPANAN BARANG DALAM STOR BLOK
120
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR
121
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM
122
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR
123
TEMPLATE TREND ANALISIS PROGRAM.AKTIVITI PELAJAR (KEMASKINI 13.08.2021)
124
BORANG PERMOHONAN FELO
125
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ
126
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS
127
BORANG PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN PELAJAR
128
BUKU REKOD AKTIVITI PELAJAR
129
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN PINJAMAN PERALATAN

PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR
130
BORANG PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

THE CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (COSAFS2022)
131
COSAFS2022 Programme and Abstract Book

BROSUR PENGAJIAN PRASISWAZAH
132
Pengajian Bacelor
133
Pengajian Diploma

TRIBUN PUTRA(R) EDISI 110 | OKTOBER - DISEMBER 2022
134
MEMPERKASA UPMKB SEBAGAI HAB PENYELIDIKAN PERHUTANAN DAN PERTANIAN DALAM PETA PENDIDIKAN KEPULAUAN BORNEO
135
Emerging contaminants, a silent threat

e-BOOK PENGURUSAN STRES:TERAPI KETAWA
136
e-BOOK PENGURUSAN STRES:TERAPI KETAWA

B U L L E T I N INSTITUT EKOSAINS BORNEO
137
Volume 1, Issue 1, 2021
138
Volume 2, Issue 1, 2023
139
Volume 2, Issue 2, 2023

KALENDER AKADEMIK 2023/2024
140
PROGRAM DIPLOMA/PERSEDIAAN DIPLOMA
141
PROGRAM BACELOR

e-BOOK
142
MODUL PEMBANGUNAN KOMUNITI: KEIBUBAPAAN
143
#PUTRA PARENTING KIT- NOTA PAPA & MAMA OHSEM!
144
MODUL PEMBANGUNAN KOMUNITI: KANAK-KANAK
145
#PUTRA KIDS ACTIVITY BOOK- BUKU AKTIVITI KANAK-KANAK

UPMKB TEMPLATE
146
UPMKB LOGO (DARK BACKGROUND)
147
UPMKB LOGO (LIGHT BACKGROUND)
148
UPMKB SLIDE TEMPLATE

MBA@UPMKB
149
BROSUR MBA@UPMKB
150
LIST OF COURSES AND STUDY SCHEME MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

KADAR SEWAAN FASILITI SUKAN UPMKB BAHARU
151
KADAR SEWAAN FASILITI SUKAN UPMKB BAHARU

PELAWAAN PENAJAAN BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024
152
PENAJAAN BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024

CONGRESS ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (COSAFS2024)
153
COSAFS2024 - BROCHURE

PENAJAAN BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024
154
BORANG BIASISWA KURSI TOK NAN TAHUN 2024

MASTER OF ENTREPRENEURSHIP (COURSEWORK) @UPMKB
155
MASTER BY COURSEWORK - MASTER OF ENTREPRENEURSHIP
156
LIST OF COURSES MASTER OF ENTREPRENEURSHIP@UPMKB

UNOFFICIAL ICOSSH 2023 EPROCEEDING/EABSTRACT
157
UNOFFICIAL ICOSSH 2023 EPROCEEDING/EABSTRACT

KALENDAR AKADEMIK 2024/2025
158
KALENDAR AKADEMIK PRPGRAM ASAS DIPLOMA 2024/2025
159
KALENDAR AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN PERSEDIAAN DIPLOMA 2024/2025
160
KALENDAR AKADEMIK PROGRAM BACELOR 2024/2025
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS

Nyabau Road,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
WXFbIAZ~