Putra STEM@UPMKB | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
» PENGEMBANGAN » Pembangunan Komuniti » Putra STEM@UPMKB

Putra STEM@UPMKB

Program Putra STEM@UPMKB

Program Putra STEM@UPMKB merupakan program pembangunan komuniti yang mengadunkan pengintegrasian Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran masa kini. Dalam program ini ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah daripada peringkat sekolah rendah sehinggalah peringkat menengah. Program Putra STEM@UPMKB memperincikan kepada enam teras utama iaitu :

  • SMK Kidurong
  • Biotech
  • Summer Camp for primary school
  • Buku Putra STEM@UPMKB (Edisi 1)
  • Penggunaan konteks pembelajaran yang bermakna dan berkait dengan kehidupan sebenar murid.
  • Mencabar potensi murid dengan menggunakan pendekatan Reka bentuk Kejuruteraan (Engineering Design) bagi membentuk pemikiran kritis dan kreatif melalui aktiviti rekabentuk berbantukan teknologi yang berkaitan.
  • Murid dapat belajar daripada kegagalan dalam mereka bentuk penyelesaian dalam Reka bentuk Kejuruteraan dengan memperbaiki reka bentuk sedia ada.
  • Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang diintegrasikan dengan Sains dan Matematik serta subjek-subjek yang relevan seperti Kesusasteraan, Kemanusiaan, dan Kajian Sosial.
  • Melaksanakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berpusatkan murid agar murid dilibatkan secara aktif dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran.
  • Melatih murid untuk bekerjasama dan berkomunikasi dalam menjalankan aktiviti pembelajaran

 

Kemaskini:: 14/10/2022 [zulkernain]

PERKONGSIAN MEDIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK

Jalan Nyabau,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855201
086855888
BWEBGAi~