Official Website Dr. Ribka Alan | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS
» Official Website Dr. Ribka Alan

Official Website Dr. Ribka Alan

 

Ribka Alan (Dr.)

SENIOR LECTURER
Bac. Communication (UPM), MSc. (UPM), Ph.D (UPM)
Field of Expertise : Mass Communication
Tel. : +6086-855601
Email: ribka@upm.edu.my
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1384-3213
Google Scholar: Dr. Ribka Alan
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ribka_Alan

Current Research Interest

1. Mass Communication
2. Development Communication
3. Agriculture Extension

Selected Publication

Journal

1. Ribka Alan, Md. Salleh Hassan, Jusang Bolong. dan Mohd. Nizam Osman (2016). Pola komunikasi interpersonal dalam pencarian maklumat: Kajian kes masyarakat Orang Ulu, Sarawak, Malaysia. Jurnal Perspektif, 8(2): 1122.

2. Ribka Alan, Md. Salleh Hassan, Jusang Bolong. dan Mohd. Nizam Osman. (2016). Hubungan penggunaan saluran komunikasi dengan kualiti hidup satu kajian terhadap komuniti Orang Ulu di Sarawak, Malaysia. Global Media Journal Malaysian Edition, 6(1): 31–50.

3. Salmah Omar., Philip Lepun. dan Ribka Alan. (2016). Etnik dan pembentukan landskap budaya Malaysia: Seni anyaman tikar Orang Ulu Sarawak. GEOGRAFIA Online Malaysian Journal of Society and Space, 12(10):21–28.

4. Kamarudin Shafinah, Noraidah Sahari, Riza Sulaiman, Ribka Alan. dan Fitri Abdul Aziz Zakry. (2013). Kebolehcapaian nasihat bagi pengurusan penyakit tanaman oleh pekebun kecil lada hitam, Sarawak: tinjauan awal. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 9(2):17–26.

Proceeding

1. Ribka Alan, Md. Salleh Hassan, Jusang Bolong dan Mohd. Nizam Osman. (2015). Pola komunikasi antara perseorangan di kalangan dalam pencarian maklumat di kalangan masyarakat Orang Ulu, Sarawak, Malaysia (ms 191 202). Dalam Prosiding International Conference on Human Sciences, Convention Centre, E-Learning Building, Sultan Abdul Jalil Campus, Perak: Faculty of Human Sciences dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). 7 9 April 2015.

2. Salmah Omar, Ribka Alan. dan Lepun, P. (2013). Tamadun peribumi: cabaran masa kini seni kraftangan masyarakat Orang Ulu di Sarawak. Pp. 138–143. Dalam Aiza Maslan@Baharudin, Shohana Hussin, Nadiah Ismail dan Wan Siti Azahayu Wan Mohamed (eds.) prosiding Seminar Kebangsaan Isu Ketamadunan dan Cabaran Semasa (SIKCAS) pada 27 November 2013 di Universiti Sains Pulau Pinang. Perpustakaan Negara Malaysia. ISBN: 978-967-10912-5-8.

3. Ribka Alan, Md. Salleh Hassan. dan Musa Abu Hassan. (2008). Penerimaan maklumat teknologi pertanian di kalangan pekebun kecil lada hitam di kawasan Penempatan Semula Asap Koyan, Belaga (ms 387–398). Dalam Proceedings of the 3rd International Borneo Business Conference (IBBC), Kota Kinabalu, Sabah: Universiti Malaysia Sabah (UMS). 15–17 December 2008.

Chapter in Book

1. Ribka Alan, Md. Salleh Hassan, Musa Abu Hassan. dan P. Lepun. (2009). Tahap keperluan maklumat dan kredibiliti sumber maklumat teknologi pertanian dalam kalangan pekebun kecil lada hitam di kawasan luar bandar. Dalam Bahaman Abu Samah, Jegak Uli dan Khadijah Alavi (Eds.). Media Pengembangan Pertanian ke arah memperkasakan komuniti luar bandar (pp. 121-137). Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Paper Presented

1. Lepun, P. dan Ribka Alan. (2009). Gaharu tanaman alternatif bernilai tinggi bagi penduduk di kawasan luar bandar. Kertas kerja bagi Seminar Penanaman Karas dan Pengeluaran Gaharu, Miri Marriott & Spa Hotel, Miri pada 14 Julai 2009 anjuran Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, FRIM, Jabatan Perhutanan Sarawak dan Sarawak Forestry Corporation.

2. Jiwan, M., Ribka Alan. and Lepun, P. (2008). Agro-Eco-Tourism potential and benefits for sustaining Kelabit community in Bario. A paper presented at the International Conference on Agricultural Extension, 15- 19 June 2008, Hotel Equatorial Bangi, Selangor.

3. Md. Salleh Hassan, Aji ak Kasa, Ribka Alan, Mohammad Anwarulhaq. and Wan Idrus Wan Sulaiman. (2005). Analysis of Award Winning Web Pages of Overseas Tour Operators for Tourism Malaysia. A paper presented at the International Conference on Communication and Tourism, 29-30 November 2005, Le Meridien Hotel, Kuala Lumpur.

 

 

Updated:: 27/01/2022 [lanz]

MEDIA SHARING

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS

Nyabau Road,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
WWJdRAj:17:27