Bidang Penyelidikan Pengajian Siswazah | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK
» AKADEMIK » Pengajian Pascasiswazah » Bidang Penyelidikan Pengajian Siswazah

Bidang Penyelidikan Pengajian Siswazah

SENARAI BIDANG PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH DI UPM KAMPUS BINTULU SARAWAK

BIDANG PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.

Agronomi

2.

Akuakultur

3.

Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber Asli

4.

Bioinformatik dan Biologi Sistem

5.

Bioteknologi Mikrob

6.

Bioteknologi Molekular

7.

Bioteknologi Tumbuhan

8.

Bioteknologi Makanan

9.

Ekologi

10.

Ekonomi Perniagaan

11.

Ekonomi

12.

Entomologi

13.

Ekosistem Marin dan Air Tawar

14.

Falsafah dan Pengajian Ketamadunan

15.

Fizik

16.

Fisiologi Tumbuhan

17.

Genetik dan Pembiakbakaan

18.

Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar

19.

 Hortikultur

20.

 Kejuteraan Genetik dan Biologi Molekul

21.

 Kimia Analisis

22.

 Kriptografi Bermatematik

23.

 Matematik Gunaan

24.

 Matematik Tulen

25.

 Mikrobiologi

26.

 Perniaagaantani

27.

 Pemuliharaan dan Kualiti Alam Sekitar

28.

 Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem

29.

Produksi Haiwan

30.

 Pembangunan Manusia

31.

 Pengurusan Sumber Tanah

32.

 Pengajian Landskap

33.

 Patologi Tumbuhan

34.

 Pengurusan Perosak

35.

 Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar

36.

 Rekreasi dan Ekopelancongan Mampan

37.

 Sains dan Teknologi Sumber Bio

38.

 Sains Perikanan

39.

 Sains Makanan

40.

 Sains Bahan

41.

 Sains Tanah

42.

  Teknologi Pertanian

43.

 Ekonomi Pertanian

44.

Ekologi dan Biodiversiti Marin

45.

Teknologi Pendidikan

46.

Sistem Maklumat

47.

Komunikasi Massa

48.

Kimia Fizikal

49.

Katalisis

50.

Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar

*Nota:

Sila ambil perhatian bahawa pelajar luar negara perlu memohon VDR sebelum memasuki Sarawak, tempoh proses mendapatkan VDR adalah dalam 3 bulan (VDR adalah berbeza jika hendak memohon pengajian di UPM Serdang). VDR merujuk kepada Visa Dengan Rujukan yang bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi membolehkan individu berkenaan masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh Ibu Pejabat Imigresen. Bayaran proses VDR pelajar luar negara adalah sebanyak RM200.00, maklumat pembayaran adalah seperti berikut:   


PEMINDAHAN TELEGRAFIK LUAR NEGARA (TT)

Maklumat akaun penerima bayaran:

Akaun No. Penerima: 8005232086

Nama Penerima: Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu

No. Dihubungi: +60-086-855647/5276/5249 (Bahagian Kewangan)

Nama dan Alamat Bank: CIMB Bank Berhad Ground Floor and 1st Floor, Sublot 29 of Lot 7668, Block 31 KLD, Jalan Kidurong 97000 Bintulu, Sarawak Malaysia

No. Dihubungi: +60-086-315015 (CIMB Bank, Bintulu)

Kod Swift: CIBBMYKL

 

Kemaskini:: 04/10/2022 [lanz]

PERKONGSIAN MEDIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK

Jalan Nyabau,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
SXENSAg~