Bachelor Of Bioindustry Science With Honours | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS
» ACADEMIC » Undergraduate Info » Bachelor of Bioindustry Science with Honours

Bachelor of Bioindustry Science with Honours

SYARAT AM UNIVERSITI

Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM

Mempunyai Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

MATRIKULASI / ASASI

Mempunyai Asasi Sains Pertanian UPM/Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM/Asasi Pintar UKM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

DIPLOMA / SETARAF

Mempunyai Diploma UA/Politeknik/IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau

Mempunyai STPM tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau

Mempunyai Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

Lulusan Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level /International Baccalaureate Diploma /Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) mulai tarikh keputusan dikeluarkan.

BACELOR SAINS BIOINDUSTRI DENGAN KEPUJIAN

UP6621003

8 SEMESTER (4 TAHUN)

SYARAT KHAS PROGRAM

KELAYAKAN STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

▪ Biology;

▪ Chemistry;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Mathematics dan satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

▪ Physics;

▪ Chemistry;

▪ Biology;

▪ Science;

▪ Additional Science;

▪ Sains Pertanian;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

KELAYAKAN MATRIKULASI / ASASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

▪ Biology;

▪ Chemistry;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Mathematics dan satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

▪ Physics;

▪ Chemistry;

▪ Biology;

▪ Science;

▪ Additional Science;

▪ Sains Pertanian;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

KELAYAKAN DIPLOMA / POLITEKNIK

Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

 

Updated:: 28/07/2021

MEDIA SHARING

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BINTULU SARAWAK CAMPUS

Nyabau Road,
97008 Bintulu, Sarawak,
Malaysia

086855201
086855888
BUKYEAZ~